WCPS Title I District Fall PAC Video

WCPS Title I District Fall PAC Video

 You are invited to take part in the District Fall PAC (Parent Advisory Council) meeting by watching and responding to the video. Click below for the link to participate.

 Fall PAC Video 


Usted está invitado a participar en la reunión del PAC (Consejo Asesor de Padres) del Distrito de Otoño viendo y respondiendo al video. Haga clic a continuación para ver el enlace para participar.

WCPS Título I Distrito Fall Pac Video


Ou envite yo patisipe nan distri a chit PAC (Konsey Konsiltatif paran) reyinyon pa gade ak reponn a videyo a. Klike sou anba a pou lyen an patisipe.

WCPS mwen distri a tonbe Pac videyo